NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Arsenikk er selve livet

By Hans K. Stenøien
Den enes død, den andres brød

Liv, med stor L, kan litt røft defineres som organismers evne til å opprettholde stoffskifte, formere seg, og gjennomgå evolusjon. Livets biokjemi, slik vi kjenner det, er karakterisert ved tilstedeværelse av seks elementer: oksygen, karbon, hydrogen, nitrogen, fosfor og svovel. Disse stoffene inngår i alle viktige bestanddeler av levende vesener, for eksempel arvemateriale og fettstoffer. Men nå har man funnet en bakterie i California som ser ut til å kunne bytte ut fosfor med arsen, som inngår i arsenikk, og likevel opprettholde livsfunksjoner. Noen kaller dette en revolusjon, og mener at vi nå må omdefinere hva liv er for noe.

Det er selvsagt bare sludder. Men Felisa Wolfe-Simon og gruppen hennes har i siste nummer av Science vist at GFAJ-1, en isolert bakterie som hører til i samme taksonomiske klasse som E. coli og Salmonella, er i stand til å leve selv om fosfat byttes ut med arsenat i mediet den vokser i. GFAJ-1 vokser best i et fosfor rikt miljø, men ser altså ut til å kunne trives greit med arsenikk også. Dette funnet kan for eksempel innebære at i ekstreme miljøer så kan vi kanskje finne andre primitive organismer som er i stand til å bruke andre stoffer enn grunnelementene og likevel opprettholde livsfunksjoner. Det kan også bety at NASA må bruke andre søkemetoder enn det de benytter i dag når de skal lete etter liv på andre planeter.

Utover dette så bør vi kanskje puste litt med magen og vente til man har studert GFAJ-1 litt nærmere før vi slår altfor hardt på stortromma. De fleste av oss foretrekker fosfor. En hang til arsenikk kan i begrenset grad definere Liv.