NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Whisky torvmose (Sphagnum taliskeri)

By Hans K. Stenøien
Sphagnum skyense - en viktig plante (foto: Nick Hodgetts)

Hva skal barnet hete? Når en taksonom beskriver en ny art for vitenskapen, så må den gis et navn, både på norsk og på latin. På den måten får man oversikt over det biologiske mangfoldet som finnes, og det blir mulig å kommunisere om dette mangfoldet. Få mennesker har en større kunnskap om Norges botaniske mangfold enn Kjell I. Flatberg ved NTNU Vitenskapsmuseet. Han har beskrevet en lang rekke nye arter for vitenskapen, og har i vesentlig grad bidratt til vår forståelse av artsdannelse og evolusjon hos planter. Han er én av ytterst få nordmenn som har fått en hel plantefamilie oppkalt etter seg (Flatbergiaceae, se artikkel på forskning.no).

Flatberg har oppdaget og beskrevet mange nye arter av såkalte torvmoser, eller Sphagnum, planter som utgjør hovedbestanddelen av torv. Torv og myrsamfunn dekker enorme landområder på den nordlige halvkule, og variasjon blant torvmoser er en sentral del av biodiversiteten som finnes i vår del av verden. Flatberg har et sjeldent godt øye for diversiteten omkring seg, og han har evnen til å se variasjon som vi andre ikke så lett får øye på. Beskrivelser av arter er å regne som hypoteser om hvordan evolusjon har foregått. Kritisk testing av disse hypotesene har vist at Flatbergs arter med få unntak er reelle, de er særegne evolusjonære linjer som fortjener artsstatus.

Men å sette navn på arter krever overveielser. På midten av 80-tallet var Flatberg leder for en hovedfagsekskursjon til Isle of Skye i Skottland. Botanikkstudentene og Flatberg inventerte øya, og det mest interessante på hele turen var Flatbergs funn av en ny torvmoseart. Denne nye arten kunne dermed beskrives på alle tenkelige måter, og så måtte dette publiseres i et internasjonalt tidsskrift som en ny hypotese om hva evolusjon har frembragt hos disse plantene. Han måtte også gi arten et navn. På Isle of Skye er det visse ting som utmerker seg. Ved siden av at det er vakkert der, så er det også ofte surt og kaldt, og det er dessuten et verdenskjent whisky-brenneri som holder til på øya. Single malt talisker whisky er blitt tilvirket på Isle of Skye i nesten to hundre år, og dette skjer gjennom en lang og tradisjonsrik prosess der brenning av torv fører til den sterke og karakteristiske røyksmaken som man finner i denne drikken. Torven som benyttes under brenningen av talisker inneholder mange slags torvmosearter, ganske sikkert også den nye arten som Flatberg fant.

Det er uklart om han fikk ideen selv, eller om det var en av studentene som foreslo det. Uansett så var taliskeri en favoritt som latinsk navn på den nye arten. Det vitenskapelige navnet ville da blitt Sphagnum taliskeri (Flatb.). Hvordan ville dette blitt mottatt? Hvordan ville for eksempel talisker konsernet ha reagert på at en plante som brukes i tilvirkingen av whiskyen deres fikk navnet Sphagnum taliskeri? Det er selvsagt ikke så lett å si, men jeg tror vel at folkene i talisker ville blitt henrykte. De ville antagelig brukt denne nye arten for alt det den var verdt, og det er vel ikke utenkelig at Flatberg selv ville fått tilsendt en kasse whisky. Etter kort tid tror jeg at dette ville blitt en av de mer kjente mosene i verden, og navnet ville ganske sikkert ikke ført til mindre oppmerksomhet rundt disse økologisk viktige plantene.

Men månedene gikk og da Flatberg skrev sammen artikkelen sin så hadde den nye arten fått navnet Sphagnum skyense. Et fint og dekkende navn, og adskillig mer respektabelt enn alternativet. Man skal være svært forsiktig med å kritisere navn som foreldre setter på barna sine, og man kommer seg beviselig lenger i livet med et respektabelt navn heller enn et morsomt navn. Men Sphagnum taliskeri fortjener vel en skål, i det minste.