NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Foto som kultur- og naturhistorisk kilde

By Marc Daverdin

new-6

Fotografier ansees ofte som ”fryste” gjerningsøyeblikk, som kikkhull tilbake i tid. Selv om den tilsynelatende ”virkeligheten” de gir uttrykk for absolutt er tilgjengelig for manipulasjon både i fotograferingsøyeblikket og i ettertid, har landskap som motiv en tendens til å snike seg inn som bakgrunn for andre hovedmotiver. Dette gjør at fotografier med ulike typer motiver kan brukes til å indirekte si noe om landskapet i tillegg. Fotografier med motiver fra Budalen har derfor blitt samlet inn høsten 2010. Håpet var å kunne finne visuelle uttrykk på hvordan landskapet har endret seg over tid. I stedet for å gå til innsamling av private fotografier fra lokalbefolkningen har det blitt søkt i arkiver og tidligere publikasjoner på leit etter relevante fotografier. Arbeidet har krevet innsikt i både rettigheter og plikter knyttet til bruk av fotomateriale samt arbeid med lokalisering av hvor et slikt materiale kan være å finne. les mer i pdf