NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Klinkekula

By Klinkekula

Klinkekula, eller klinkekularna som vi liker å kalle oss, er en gruppe på fem personer. Hans, Beate, Olav, Marie og Marie er hjernene bak den fantastiske artikkelen «Runebomme» som er en utrolig givende og interessant artikkel om samenes instrument.
Siden vi ikke har fått vår egen stjerne på Walk of Fame, enda vel og merke, så får dere ta til takke med dette prakfulle bilde.

Hans er den personen som har et ordforråd av en annen verden, og har derfor fått den viktige oppgave å gjøre om ord og setninger til et eksepsjonelt språk.

Beate er Beate. Hun sitter for det meste å overvåker dyreparken her, og passer på alt alt går som det skal. Hønemor som vi liker å kalle henne.

Olav faller ned fra alle stolene hele tiden, men har vært til stor hjelp når det gjelder å finne fakta. Må også tilføye at han fikk skrevet ned så mye som fem linjer med fakta.

Marie Strandholmen har vært en kløpper på tastaturet, og skrev for det meste ned det som ble sagt. Ellers har hun brukt mesteparten av tiden til å flire av youtubefilmer, lete etter klinkekuler og dytte andre ned fra stoler.

Marie Evensen leker James Bond og samlet bevis til artikkelen. Brukte resten av tiden på å tulle med videokameraet/mobilen til Hønemor.