NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Polske Nordmenn!

By polske nordmenn

Vi er seks elever fra 1std ved Adolf Øien Skole og grunnen for at vi valgte team navnet Polske Nordmenn, var fordi vi havnet i det polske teltet. Fra høyre: Frida, Gaute, Jessica, Sigrid, Iver, Hanna, Fredrik