NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Latinskolen: 3) Crex crex

By Hans K. Stenøien

Da Linné skulle gi et latinsk navn til åkerriksen, så måtte han ty til et onomatepoetikon, et lydmalende ord. Dette fordi  «kreks» er stort sett hva denne fuglen har å si. (Lydfil: «Kreks kreks», av og med et eksemplar av Crex crex) Sangen kan vel kalles noe monoton. Men du kan gjerne bli en tanke begeistret hvis du hører den. Åkeriksen har etter hvert blitt en svært sjelden art, ikke bare i Norge, men stort sett over alt. Den er sjelden å høre, og enda sjeldnere å se. På den norske rødlisten er den kategorisert som kritisk truet, selv om den for kort tid tilbake var en vanlig art.