NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Dugong

By Dewgong

Dugongen (Dugong dugon) er et planteetende pattedyr som tilhører sjøkufamilien. Den lever i Det indiske hav og er utrydningstruet.

Generelt

Dugongen kan man finne i utstillingen fra Noahs ark til dobbel helix. Den som finnes på museet er cirka 2,5 meter, men ellers kan dugongen bli opptil tre meter lang, og nesten 500 kilo tung. [ref] The United Arab Emirates Interact – Dugong [/ref] For de fleste kan dugongen minne om en sel ved første øyekast, men dugongen er større og mer klumpete. Skinnet er grovt og får en mørkere farge med alderen, så dugongen går fra å være beige som kalver til å bli nærmest svart. [ref] Ecotraining – dugong [/ref] Dugongens snute er bred, kort og tykk, mens luffene, altså balansefinnene, er små, og halefinnen er som en hval sin.

Ernæring

Dugongen er en er den minste i sjøkufamilien. Sjøkuene er de eneste pattedyrene som er tilpasset liv i vann og bare lever av plantekost.[ref] Store norske leksikon – sjøkuer [/ref] Sjøgress er det eneste dugongen spiser, noe som for øvrig skjer om natten, fordi de bruker dagen til å slappe av. Dugongene som lever i det fri blir rundt 50 år gamle, men de kan bli opptil 70 år. De puster gjennom neseborene og kan være under vann i seks minutter i strekk før de behøver å trekke luft igjen. [ref] Enchanted learning – Dugongs [/ref]

Geografi

Dugongen levde en gang i hele Det indiske hav og Stillehavet, men artens antall har hatt en kraftig tilbakegang på grunn av jakt, fiske og forurensning fra landbruket. Det er ukjent hvor mange sjøkuer som eksisterer i dag langs kysten av Det indiske hav, men rødlistene har kategorisert dugongen som sårbar. De opptrer som oftest i par, og er mer sjelden å finne i små grupper. [ref] Den internasjonale rødlisten – Dugong [/ref]

Vil du vite og se mer om dugonger? Gå inn på:
Dugong
Dugongsangen

[references]