NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Elg

By Moose of Norway

Elg er norges største pattedyr, og forekommer  i Skandinavia, Finland, det tidligere Sovjetunionen, Polen og fra Alaska til Nord-Amerika i tillegg til Norge. Elgen hører til hjortefamilien.

Denne elgen står i Vitenskapsmuseets foaje.

Elgen, eller Alces alces, er et stort pattedyr, som for det meste lever i skogen. Den har en skulderhøyde på opptil 2.3 meter, og veier mellom 250 – 600 kg, avhengige om det er ku eller okse. Elgen har en kort men sterk kropp og lange, kraftige ben. Den har kort brun pels, og oksene har store gevir. Elgen får 1 – 2 kalver, og etter 5 måneder forlater de moren.

Elgen er streifer, den lever altså for seg selv. Den lever av blader, greiner, kvister og gress, og blir opp til 20 år. Elgens største fiender er bjørn, ulv og mennesker. Dette grunnet jakt og sult. Der elg forekommer i Nord-Amerika, er pumaen også en trussel. Elgen er ikke en truet art.[ref] Store norske leksikon om elg [/ref] [ref]fakta om elgen [/ref]

Denne filmen viser elgen i naturen, og hvordan den lokker. Elgen vises på rundt 100 meters avstand, og her ser du også litt om hvordan den oppfører seg.

[references]