NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Nebbdyr

By Team Perry

Nebbdyret (Ornithorhynchus anattinus) er et kloakkdyr som kun lever i det østlige Australia og Tasmania. Nebbdyret er en av de få pattedyrartene i verden som legger egg.

Beskrivelse

Nebbdyret er et lite pattedyr og kroppslengden er mellom 30-45 cm. Kroppen er strømlinjeformet og dekket med vanntett pels for å holde dyret varmt[ref]Store norske leksikon om nebbdyr[/ref].Pelsen er mørkere på ryggen enn på magen. Føttene er skapt slik at nebbdyret kan svømme lett under vann, grunnet svømmehuden og det kan grave på land, grunnet klørne. Hver fot har fem tær. Nebbet til nebbdyret er mørkt og veldig likt et andenebb. Halen til nebbdyret er brei og flat, og blir mellom 10-15 cm. Halen minner om en beverhale og her har nebbdyrene fettlageret sitt[ref]Australia museum om platypus (nebbdyr)[/ref].

En spesiell ting med nebbdyret er at de har to pigger, en på hver ankel. Hos hannene er disse utstyrt med gift som er sterk nok til å drepe mindre dyr, som for eksempel hunder[ref]Brain museum om platypus (nebbdyr)[/ref].

Leveområde

Nebbdyret lever i elveområder i Tasmania og det østlige Australia. De er avhengige av ferskvann, derav lever de ved elvebredder. I elvebreddene graver dyret ganger og tunneler. Særlig hunnene graver svært lange tunneler, som kan bli opptil 18 meter lange. De tunnelene ender ofte i små huler hvor hunnene legger egg.

Jakten på mat foregår også i elveområdene når det er mørkt. De lever av smådyr som muslinger og snegler som de samler opp i kinnposer. Når nebbdyrene jakter under vann lukker de øyne og ører, de er da avhengige av andre sanser for å skaffe seg mat. Byttet blir da oppdaget ved hjelp av deres veldig følsomme nebb som fungerer slik som en flaggermus ekkosignaler[ref]Store norske leksikon om nebbdyr[/ref].

Status

Nebbdyr ble tidligere jaktet på pga. pelsen deres (fram til tidlig på 1900-tallet), og bestanden sank[ref]Store norske leksikon om nebbdyr[/ref]. I dag er nebbdyrene beskyttet av diverse lover, som sier at de ikke kan bli fanget eller drept med mindre hensikten er forskning[ref]Brain museum om platypus (nebbdyr)[/ref].

Film

National Geographics film om nebbdyr.