NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Jørgen Rosvold

By Jørgen Rosvold

Jeg er utdannet biolog men har også studert noe arkeologi og sosialantropolgi. For tiden jobber jeg med et doktorgradsprosjekt ved NTNU Vitenskapsmuseet, som tar for seg deler av forhistorien til elg, hjort og villsvin i Norge, og hvordan mennesker og store klimaendringer har påvirket disse artene siden istiden. Forholdet mellom mennesker og andre dyr/natur er veldig spennede. Ellers er jeg interisert i alle slags dyr, men spesielt pattedyr og har tidligere jobbet med både fjellrev og smågnagere.