NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Hvilke overordnete mål skal brukere og forvaltning ha for landskapsvernområdene?

By Gunnar Austrheim
Brukere fra Grimsdalen, Dividalen, Budalen, Sunndalen og Erdalen samt prosjektmedarbeidere samlet foran Grimsdalshytta. Foto: Gunnar Austrheim
Brukere fra Grimsdalen, Dividalen, Budalen, Sunndalen og Erdalen samt prosjektmedarbeidere samlet foran Grimsdalshytta. Foto: Gunnar Austrheim

Den andre workshopen for fokusgruppen i prosjektet DYLAN handlet om visjon og mål for bruk og forvaltning av landskapsvernområder. Takk til Grimsdalshytta for flott opphold, og lokale krefter foren utmerket introduksjon tilGrimsdalen .

Les  dokumentasjonen av møtet i pdf.