NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Arkeologidag Gruppe4 (uke 2)

By

I dag dro vi til Kalvskinnet. Vi var arkeologer. Først skrapte vi  av 5cm jord for så å ta det opp i en bøtte. Så såldet vi det. Vi fant knokler, stein, trebiter og skjell.

Vi fant også en del av en krittpipe og en hestetann. Her er bilder:

Del av krittpipe
Hestetann

Så skylte vi det og sorterte det.