Glimt fra samlingene

Nakensnegler og andre marine dyr i Finnmark

By Karstein Hårsaker

Nakensnegler i Finnmark

Artsprosjektet “Nakensnegler i Finnmark” bidrar til betydelig vekst i museets vitenskapelige samlinger. Dette skjer ved at man ikke bare fokuserer på nakensnegler, men også benytter sjansen til å samle inn arter fra andre artsgrupper som forekommer på de ulike stedene hvor prosjektet kartlegger mangfoldet av nakensnegler.

Gjennom prosjektet får samlingene tilvekst av nye arter. I tillegg blir samlingene oppdatert med nytt materiale som bl.a. vil være bedre egnet for nyere typer analyser (genetikk). Prosjektet fører også til at man får bedre oversikt over et område hvor vi ikke har mye materiale fra før av i samlingene.

Innsamlingene gjennomføres ved dykking og leting etter dyr i litoralsonen (fjæresonen) i Varangerfjorden, ved Berlevåg, i Porsangerfjorden, ved Honningsvåg, i Altafjorden og ved Tromsø. Noe av aktiviteten og funnene fra innsamlingsturen som gjennomføres 28. april til 12. mai 2019 er vist nedenfor.

Figur 1. Leting etter materiale i fjæra utenfor Lakselv (Foto: Karstein Hårsaker, NTNU Vitenskapsmuseet).

Figur 2. Improvisert lab hvor innsamlet materiale gjennomgås og konserveres (Karstein Hårsaker, NTNU Vitenskapsmuseet).

Figur 3. Nakensneglene Coryphella verrucosa og Onchidoris muricata (Karstein Hårsaker, NTNU Vitenskapsmuseet).

Figur 4. Liten kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus), ca. 1 cm liten! (Karstein Hårsaker, NTNU Vitenskapsmuseet).

Figur 5. Sjøanemoner i fjæra (Karstein Hårsaker, NTNU Vitenskapsmuseet).

 

Finn mer info her:

#Sneglebuss

#Artsprosjektet

Nakensnegler i norske farvannLegg igjen en kommentar