Polychaeta – flerbørstemark

Sørlandet rundt

By Torkild Bakken

En ny feltsesong for prosjektet «børstemark i norske havner» er i gang. Den sørlige delen av Norge er målet for denne runden i felt. Med innsamlinger i havnene i Kristiansand og Brevik og besøk i flere småbåthavner, har vi etablert oss hos samarbeidsparter NIVA i Grimstad der vi sorterer prøvene mellom hvert besøk på de ulike stedene.

Innsamling av prøver på flytebrygger og kaikanter med håndholdt håv blir gjort i alle havner og marinaer. Foto: Marte Svorkmo Espelien, NTNU Vitenskapsmuseet.

Størst innsamling gjennomføres i Kristiansand og Brevik. Begge har større havner med stor trafikk, både nasjonalt og internasjonalt. I alle større havner er det på forhånd planlagt tre områder der det tas prøver. På den måten får vi en spredning i havneområdet. I dette prosjektet bruker vi små håndholdte redskaper for innsamling. Prøvene tas med en håndholdt grabb, skraping for hånd på harde strukturer ved overflaten, og en bunnskrape i hvert område, som minimum. I tillegg til de to store havnene besøker vi havneområdene i Grimstad, Lillesand, Homborsund, Tvedestrand, Risør og Langesund.

Båten er sjøsatt og utstyr på vei ombord. Feltteamet er klar for innsamling i Brevik havn. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenkapsmuseet.

Den sørlige kysten er den mest sannsynlige delen av landet hvor vi først kan finne fremmede arter. En naturlig spredningsvei med havstrømmene sørfra, og stor skipstrafikk. I tillegg til vanlig prøvetaking har derfor fremmede arter et spesielt fokus denne gangen. Børstemark er små og mange arter er svært like. Det er ikke mulig å fastslå om vi finner fremmede børstemark før i etterarbeidet når det som er samlet inn skal identifiseres. Men vi ser også etter fremmede arter i øvrige dyregrupper som skal inngå i en masteroppgave. Her er det mange arter vi observerer med en gang. Og vi finner mye av dem.

En av de fremmede artene som enkelte steder er dominerende er sjøpungen Styela clava. Den blir stor, vanlig størrelse er 8-12 cm. Når den i tillegg står veldig tett blir den dominerende. Observasjonene våre viser hvordan den utgjør et eget substrat. I et slikt substrat skjuler det seg mange arter, også børstemark. Er noen av disse fremmede arter? Vel, det må vi vente å se til identifiseringen er ferdig.

Styela clava er en fremmed art sjøpung som er etablert på Sørlandet og Vestlandet. Den kjennes igjen på den kraftige og grove strukturen og en stilk nederst. Når den sitter i store tettheter og er overgrodd av andre organismer er den et betydelig substrat i småbåthavner. Her er to individer tatt opp fra en flytebrygge. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.