Polychaeta – flerbørstemark

Børstemark fra Norskehavet presentert på dyphavskonferanse

By Torkild Bakken

14thDSBS_logoDee-Sea Biology Symposium er en stor konferanse som samler biologer fra hele verden. Dette var en god anledning til å presentere resultater fra pågående prosjekter. Endring i kunnskap om artsmangfold og utbredelsesmønstre i dyphavet, og DNA strekkoding av børstemark fra de samme områder var bidragene vi stilte med.

Konferanser er gode arenaer for å møte kolleger og presentere resultater. Muligheter til å møte folk som jobber med tilsvarende prosjekter er det også. Konferansen «14th Deep-Sea Biology Symposium» arrangeres hvert tredje år. I år var møteplassen Aveiro i Portugal. Konferansen samlet 360 deltakere fra 35 land, det ble gitt over 200 presentasjoner og omlag 240 postere. To av bidragene var fra prosjektet vårt om børstemark i Norskehavet.

Diskusjoner ved posteren vi presenterte. Foto: Katrine Kongshavn, Universitetsmuseet i Bergen.
Diskusjoner ved posteren vi presenterte. Foto: Katrine Kongshavn, Universitetsmuseet i Bergen.

Vi hadde valgt å presentere et arbeid der vi viser at kunnskapen om artsmangfoldet er ganske annerledes enn tidligere kunnskap tilsier. Med tilgang til et stort materiale kan vi dokumentere at faunaen av flerbørstemark endrer seg på kontinentalskråningen. De artene vi finner på kontinentalsokkelen finner vi ikke i dypere deler av Norskehavet. Og de artene som finnes i de dypeste delene, finnes bare der. Samtidig er det en spennende blanding av arter på kontinentalskråningen. Taksonomien er dermed dårlig kjent og utredet i de dype delene av Norskehavet. Det har vært en generell oppfatning at børstemark, generelt sett, har en vid utbredelse fra grunne til dype farvann. Denne gamle kunnskapen tar vi dermed livet av. Arbeidet er basert på et eldre museumsmateriale.

Det andre bidraget var en poster som presenterer noen av resultatene fra DNA strekkoding. Basert på nytt materiale, i all hovedsak samlet inn av MAREANO, er et stort antall individer børstemark strekkodet. Her finner vi igjen de interessante resultatene at det er mye større diversitet i de dype delene av Norskehavet enn vi trodde. Altså støtter dette det vi har vist på det materialet som er identifisert morfologisk. Tilsvarende bilder på større diversitet og utbredelse gjennom dypet er tydelig.

Begge bidragene fikk oppmerksomhet fra andre deltakere som jobber med tilsvarende spørsmål. Og det er jo mye av hensikten med å delta på konferanser, møte andre og bygge nettverk.

Konferansen ble holdt i en gammel keramikkfabrikk i Aveiro. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.
Konferansen ble holdt i en gammel keramikkfabrikk i Aveiro. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Bidrag:

Bakken T, Oug E, Kongsrud JA, Alvestad T, Kongshavn, K. Polychaetous annelids in the deep Nordic Seas: strong bathymetric gradients, low deep-sea diversity and underdeveloped taxonomy. [presentasjon]

Kongshavn K, Kongsrud JA, Tandberg AHS, Alvestad, T, Bakken, T, Oug, E, Willassen E. Intergrating DNA-barcoding and morphology to study marine invertebrates – Exploring biodiversity and biogeography of deep-sea polychaetes in the Norwegian Sea. [poster]