Viten fra naturen

Til Svalbard for å lære om planter

By Anders L Kolstad

Stipendiat Anders Kolstad har vært seks uker på Svalbard i sommer for å lære om arktiske planter. Sammen med de andre studentene i kurset «Arctic Plant Ecology» ved UNIS har Anders reist rundt å sett masse fine planter og steder. De møtte til og med på bjørn!

Eksempel på arter som er sjeldne på Svalbard, men vanlig på det norske fastlandet. Fra venstre, dvergbjørk, fjellskrinneblom og multe.
Eksempel på arter som er sjeldne på Svalbard, men vanlig på det norske fastlandet. Fra venstre, dvergbjørk, fjellskrinneblom og multe. Foto: Anders L. Kolstad, NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0

 

Eksempler på arter som er vanlige på Svalbard, men ganske sjeldne på det norske fastlandet. Dette er snacks for botanikkere som kommer til SValbard for første gang! Fra venstre, polarsoleie, sprikesnøgras og myrsildre.
Eksempler på arter som er vanlige på Svalbard, men sjeldne på det norske fastlandet. Dette er snacks for botanikkere som kommer til Svalbard for første gang! Fra venstre, polarvalmue, sprikesnøgras og myrsildre. Foto: Anders L Kolstad, NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Denne isbjørnen var veldig nysgjerrig, men ikke aggressiv. På bilde til venstre ses den når den kastet rundt på noen overlevelsesdraktene vi hadde lagt fra oss. Vi måtte alikevel skremme bort bjørnen. I midten ses Kristine Westergaard mens hun skyter på mesterliv vis signalpistolen slik at granaten går av mellom oss og bjørnen. Til høyre: smellet er nok til å overbevise bjørnen om at det er best for den å rusle videre.
Denne isbjørnen var veldig nysgjerrig, men ikke aggressiv. Hendelsen skjedde på Prinsk Karls Forland, vest Spitsbergen. På bilde til venstre ses bjørnen når den kastet rundt på noen overlevelsesdrakter vi hadde lagt fra oss på stranda der vi skulle hentes av båt. Vi måtte til slutt skremme bort bjørnen. I midten ses Kristine Westergaard mens hun skyter på mesterlig vis signalpistolen slik at granaten går av mellom oss og bjørnen. Til høyre: smellet er nok til å overbevise bjørnen om at det er best for den å rusle videre. Fantastiske naturopplevelser! Foto: Snorre Sundsbø.


Legg igjen en kommentar