Viten fra naturen

Forberedelser til myrrestaurering – feltnotater

By Marte Fandrem

Tirsdag 23.5 var vi  på befaring i Hildremsvatnet naturreservat i Åfjord sammen med Statens Naturoppsyn (SNO), og Fylkesmannen for å se på to myrer vi foreslo for restaurering i fjor.

Myrene i området blei kartlagt av oss i fjor, hvor vi undersøkte myrene og omfanget av grøfting som er gjort der (rapporten finner du her). Naturreservatet er et skogreservat, men inneholder en god del myr, hvor nesten alt var grøfta på 70-tallet. Siden har de bare blitt forlatt. De blei aldri planta til med trær eller dyrka opp, og i dag er de innenfor reservatgrensene.

Forhåpentligvis vil to av de større myrene nå snart bli restaurert ved gjentetting av grøfter og hogging av trær som har kommet opp på myra etter grøfting. På bare disse to større myrene (og det er mange flere som er grøfta) er det gravd oppmot 150 grøfter, tilsammen ca. 9000 m med grøfter.

Vi var med for å diskutere det praktiske vedrørende restaureringa sett opp mot det vi vet om økologien og prosessene til myra. Det er mye som skal være klart før faktisk restaurering kan settes igang. Første fase var kartlegginga og prioriteringa av myrområder som ble gjort i fjor, deretter kommer dagens oppmåling av helling på myra og vurdering av hvor mange plugger/demninger som trengs for tetting av grøftene og hvor disse bør plasseres.  Så blir neste skritt å få inn entreprenør for selve restaureringa.

Vi var heldige med været, og vi kan ikke si annet enn at vi fikk stort utbytte av dagen!

Utstyr settes opp og grøftene inspiseres. Myrene er effektivt grøfta med relativt smale grøfter plassert med ca. 8-12 m mellom hver. Etter grøfting har det kommet opp mye bjørk og furu på myra pga. uttørking. I bakgrunnen kan man se noe av de flotte skogene som er bakgrunnen for vernet av Hildremsvatnet naturreservat.Foto: Marte Fandrem, NTNU Vitenskapsmuseet
Utstyr settes opp og grøftene inspiseres. Myrene er effektivt grøfta med relativt smale grøfter plassert med ca. 8-12 m mellom hver. Etter grøfting har det kommet opp mye bjørk og furu på myra pga. uttørking. I bakgrunnen kan man se noe av de flotte skogene som er bakgrunnen for vernet av Hildremsvatnet naturreservat. Foto: Marte Fandrem, NTNU Vitenskapsmuseet, CC BY-SA 4.0
Vannet står høyt i mange av grøftene, som tyder på at de ikke lenger effektivt drenerer myra. Det er positivt for oss, for det vil også si at det ikke skal så mye til for å få tetta igjen grøftene! Foto: Marte Fandrem, NTNU Vitenskapsmuseet,
Vannet står høyt i mange av grøftene, som tyder på at de ikke lenger effektivt drenerer myra. Det er positivt for oss, for det vil også si at det ikke skal så mye til for å få tetta igjen grøftene! Foto: Marte Fandrem, NTNU Vitenskapsmuseet, CC BY-SA 4.0
Flyfoto over de to myrene fra 2012. Omfanget av grøftinga er her tydelig. Foto: norgeibilder.no
Flyfoto over de to myrene fra 2012. Omfanget av grøftinga er her tydelig. Foto: norgeibilder.no COPYRIGHT © 2015 Statens Kartverk, Statens Vegvesen, NIBIO, Geodata AS
Flyfoto over de to myrene fra 1969. Myrene er fortsatt uberørte. Foto: norgeibilder.no
Flyfoto over de to myrene fra 1969. Myrene er fortsatt uberørte. Foto: norgeibilder.no COPYRIGHT © 2015 Statens Kartverk, Statens Vegvesen, NIBIO, Geodata AS


Legg igjen en kommentar