NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Scalibregma hanseni, en ny børstemark fra Norskehavet

By Torkild Bakken

Det biologiske mangfoldet er større enn vi har kjent til. Det er ikke noe nytt, vi har lenge sett at vi stadig finner nye arter. Nå har vi beskrevet en ny art flerbørstemark fra kontinentalskråningen utenfor norskekysten. Scalibregma hanseni er oppkalt etter Gerhard Armauer Hansen som var en av pionerene i forskning på børstemark i Norge. Arten er lik Scalibregma inflatum men har tydelige morfologiske kjennetegn som skiller den fra denne.

En ny art børstemarks beskrevet fra Norskehavet - Scalibregma hanseni. Foto: Katrine Kongshavn.
En ny art børstemarks beskrevet fra Norskehavet – Scalibregma hanseni. Foto: Katrine Kongshavn, Universitetsmuseet i Bergen.

Vi fant først noen få individer av den nye arten for tre år siden da vi studerte utvalgte grupper børstemark fra områder i Norskehavet dypere enn 600 m. Altså med utgangspunkt i materiale samlet inn på kontinentalskråningen og i dyphavet. Mistanken om at det kunne være en ny art var der med en gang, men det er alltid flere arter som individene må sjekkes ut mot før vi kan si noe sikkert. Vi hadde dessuten for få individer. Flere individer fant vi ganske raskt da vi jobbet med bunnprøver fra et større område i Norskehavet. Typematerialet for den nye arten er valgt ut fra nylig innsamlede individer fra MAREANO-programmet.

Gerhard Armauer Hansen er nok mest kjent for å ha oppdaget bakterien som forårsaker spedalskhet. Men han også var en av de sentrale aktørene i den «Norske nordhavsekspedisjonen 1876-1878» som ble drevet fra det som i dag er Universitetsmuseet i Bergen. I sine arbeider med børstemark fra ekspedisjonsmaterialet beskrev Hansen en ny art han kalte Scalibregma abyssorum. Det viser seg at hans originale materiale ikke kan gjøres rede for. Det er ikke usannsynlig at den nye arten er den Hansen opprinnelig beskrev. Men siden vi ikke kan sjekke dette mot det originale individet, kan vi ikke bruke navnet han opprinnelig introduserte. Vi har valgt å kalle opp arten etter Hansen for å ære innsatsen han gjorde på dette feltet.

Scanning elektronmikroskopi-bilde av forenden til en Pseudoscalibregma parvum. Foto: Katrine Kongshavn.
Scanning elektronmikroskopi-bilde av forenden til en Pseudoscalibregma parvum. Foto: Katrine Kongshavn, Universitetsmuseet i Bergen.

Scalibregmatidae er en liten gruppe flerbørstemark, og i Norge er bare noen få arter kjent. I denne artikkelen har vi også fått mulighet til å se på originalmaterialet samt en god del nylig innsamlet materiale av Pseudoscalibregma parvum (Hansen, 1878). Denne arten blir rebeskrevet og vi kan konkludere med at Eumenia longisetosa Theel, 1978 er synonym med P. parvum.

Både den nye arten Scalibregma hanseni og Pseudoscalibregma parvum er begge arter som har sin utbredelse på relativt dypt vann på sokkelen og kontinentalskråningen. Scalibregma inflatum som er vanlig langs kysten og på sokkelen har sin dybdeutbredelse til ca. 900 m dyp på kontinentalskråningen.

Prosjektet dette arbeidet startet med var støttet av Norsk dypvannsprogram.

Foreløpig kjente funn av Scalibregma hanseni i Norskehavet.
Foreløpig kjente funn av Scalibregma hanseni i Norskehavet.

Referanse:

Bakken T, Oug E, Kongsrud JA. 2014. Occurrence and distribution of Pseudoscalibregma and Scalibregma (Annelida, Scalibregmatidae) in the deep Nordic Seas, with the description of Scalibregma hanseni n. sp. Zootaxa 3753: 101-117. DOI: 10.11646/zootaxa.3753.2.1