NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Bestemmelsesnøkkel til børstemark

By Torkild Bakken

Nationalnyckeln_logoDen svenske ArtDatabanken sitt prosjekt Nationalnyckeln har gitt ut en bestemmelsesnøkkel til flerbørstemark i svenske farvann. Nøkkelen lar deg identifisere børstemark til familie basert på illustrasjoner og typiske karaktertrekk. Selv om nøkkelen omfatter familier med kjente arter fra svenske farvann er den dekkende for norske farvann.

I fjor ble det bestemt at Nationalnyckeln skulle slutte å gi ut trykte bøker. Det ser ut til at de fremtidige utgivelsene bare blir elektronisk. Et bind om flerbørstemark er det første av disse. Dette første bindet om flerbørstemark omfatter en nøkkel som hjelper deg til å komme frem til familienivå, med hjelp av illustrasjoner. I tillegg er det med en omtale av mange av familiene. Innledningen er utformet som en nøkkel, og fra nøkkelen kan du klikke deg frem til en omtale av de enkelte familiene.

Norske havområder omfatter enkelte habitattyper vi ikke finner i svenske havområder. Dette gjelder først og fremst dyphav og arktiske områder. Allikevel skal bestemmelsesnøkkelen være dekkende for arter hørende hjemme i de ulike familiene vi finner i norske farvann. Hvis det skulle være noen som mangler vil det være små grupper med få arter som kun er kjent fra dyphavet.

Nøkkelen er utarbeidet av Arne Nygren og Fredrik Pleijel. De har fått bistand fra kolleger til deler av nøkkelen, blant annet Eivind Oug og Torkild Bakken. Bestemmelsesnøkkelene er gratis og kan lastes ned fra nettsiden til den svenske ArtDatabanken.

Lenke til Bestämningsnyckel till svenska familjer av havsborstmaskar.