NTNU Vitenskapsmuseets blogger

På dypt vann – i laboratoriet

By Torkild Bakken

Jobben med å bringe frem mer kunnskap om diversitet i Norskehavet er i gang. Prosjektet vi har startet opp (PolyNor) har hatt sin første workshop. En hel uke har deltakerne i prosjektet vært samlet ved Universitetsmuseet i Bergen. En arbeidsplan for jobben som skal gjøres er lagt og et stort antall individer er studert. Det er mange spennende utfordringer å ta fatt på.

Det er rikelig med materiale som skal studeres. Foto: Torkild Bakken
Det er rikelig med materiale som skal studeres. Foto: Torkild Bakken

En uke med spesialister på flerbørstemark gir resultater, selv om det er første samling med en større innsats i prosjektet om diversitet i Norskehavet. Resultatet ble først og fremst at her er det nok å ta tak i. Materialet MAREANO har samlet inn de tre siste årene og er fiksert på etanol ser veldig interessant ut. Individene er godt behandlet og godt fiksert. Det er et bra utgangspunkt for taksonomisk arbeid.

Det er flere gode grunner til å sitte sammen å jobbe innenfor et prosjekt. Vi blir godt kjent med materialet som er tilgjengelig og vi kan bruke tid til å samkjøre arbeidet. Vel så viktig er det å få til en sjelden anledning for kolleger til å møtes. En slik workshop gir oss en god start på et stort prosjekt.

Et av resultatene er at vi i første omgang er enige om å fokusere på det materialet Mareano har samlet inn de 2-3 siste årene. Dette vil legge grunnlag for å hente frem eldre materiale. Et viktig fokus har vært å plukke ut representanter fra ulike arter til DNA strekkoding. Dette skal vi bruke aktivt til å sjekke ut hvor det kan ligge ukjent kunnskap om diversiteten til de ulike artsgruppene. På akkurat dette feltet skal prosjektet knytte seg til et annet prosjekt finansiert fra Artsprosjektet som starter neste år. Synergier er viktig, og det er det mye av i dette prosjektet.

Børstemark (Flabelligeridae) sett gjennom stereolupe. Foto: Torkild Bakken
Børstemark (Flabelligeridae) sett gjennom stereolupe. Foto: Torkild Bakken

Norskehavet og sokkelområder langs kysten fra Møre til Finnmark er sentrale i dette prosjektet. MAREANO gjør også en del innsamlinger i Barentshavet som vil bli behandlet. Visste du at det var arter fra familien Fauveliopsidae i Barentshavet? Det var ikke ukjent at det var registrert en art fra denne gruppa tidligere, men omfanget ser ut til å være stort. Om det er en eller flere arter gjenstår å se.