NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Klassisk litteratur om nakensnegler

By Torkild Bakken

Klassisk litteratur har mange et forhold til. For oss handler den klassiske litteraturen om nakensnegler. Vår interesse i den gamle litteraturen skyldes at den er primærlitteratur med de første, eller originale, beskrivelsene av arter. Beskrivelsene må vi forholde oss til når vi skal jobbe med taksonomi, men ofte er den ikke til stor hjelp. Det gjelder ikke artiklene de britiske forskerne Alder og Hancock ga ut midt på 1800-tallet. Ikke bare er beskrivelsene gode, men illustrasjonene er i tillegg fantastiske.

Førstesiden til monografien Alder og Hancock ga ut om britiske nakensnegler.
Førstesiden til monografien Alder og Hancock ga ut om britiske nakensnegler.

Gammel litteratur med originale beskrivelser av arter er vi helt avhengig av når vi jobber med artsdiversitet. De første beskrivelsene av dyrearter er fra 1758, de som er offisielt beskrevet og dermed er gitt et gyldig navn. De tidlige beskrivelsene er svært korte og lite nyttige når vi i dag skal identifisere arter. Beskrivelsene har ikke den grad av detaljer vi har behov for i dag. Ofte ble ikke artene illustrert. Av den grunn er de tidlige artsbeskrivelsene til liten hjelp. Nå er det ikke alltid slik. Noen av de tidlige naturalistene gjorde en utmerket jobb og lagde gode og detaljerte beskrivelser, selv etter dagens standard. To av disse var Joshua Alder og Albany Hancock. Ikke minst holdt illustrasjonene høy klasse. De er fantastisk flotte og er til stor hjelp når vi i dag skal identifisere arter. Artene de beskrev var basert på individer de samlet inn i Storbritannia. Mange av de samme artene finner vi hos oss.

Mange arter er beskrevet etter at Alder og Hancock publiserte sine funn. Arter som er like og nærstående med de artene de beskrev. Vi må derfor, naturlig nok, også bruke en lang rekke artikler og bøker når vi undersøker arter fra et område vi gjør undersøkelser i. Vår oppfatning av artene har også endret seg etter hvert som vi har fått større kunnskap og flere arter er beskrevet. For å ha riktig forståelse og oppfatning av en art må vi av og til lage en rebeskrivelse av arten, en publisert teknisk beskrivelse med tilhørende illustrasjoner. Et helt sentralt element i slikt arbeid er de originale individene som ble brukt til den opprinnelige beskrivelsen. Andre viktige verktøy er altså de originale beskrivelsene. Artiklene til de tidlige britiske naturalistene er derfor viktig, og «Alder & Hancock», med henvisning til artiklene, er blitt et begrep. De fleste som jobber med nakensnegler kjenner disse artiklene. Men, gammel litteratur kan være vanskelig å få tak i.

En av plansjene i monografien til Alder & Hancock om britiske nakensnegler, med detaljerte og håndkolorerte tegninger. Kilde: Wikimedia Commons.
En av plansjene i monografien til Alder & Hancock om britiske nakensnegler, med detaljerte og håndkolorerte tegninger. Kilde: Wikimedia Commons.

At vi har denne litteraturen tilgjengelig er helt uvurderlig i vårt arbeid. I tillegg er det en ren nytelse å se de håndkolorerte illustrasjonene. Monografien som er sitert under er en sammensatt versjon av i alt sju artikler Alder & Hancock ga ut i perioden 1845-1855.

Alder J, Hancock A. 1845-1855. A monograph of the British nudibranchiate Mollusca: with figures of all the species. London: Printed for the Ray Society.