NTNU Vitenskapsmuseets blogger

4. desember: Myrstjernemose!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Juletid er stjernetid. Planten julestjerne, Reisen til julestjernen, Prøysens julestjerne, stjerner i vinduene, stjerne i toppen av treet og stjerner på himmelen.

Men, det er også stjerner på bakken! Det er hele 18 mosearter med navnet stjerne i seg i Norge, en av dem er myrstjernemose Campylium stellatum. Dette er en art som vokser på myr, noe navnet indikerer. Nærmere bestemt i rikmyr. Den er en av «brunmosene» som danner torv på rikmyr. Myrstjernemose er ganske brun også, men toppen av skuddet er oppe i sollyset og holder seg derfor grønn. Bladene er spisse og står 60 grader ut fra stengelen. De sprikende bladene gjør at skuddet ser ut som en stjerne sett ovenfra.

Det er stjerner også på rikmyra. Foto: andydownunder.com

Så neste gang du er på ei rikmyr, kikk ned på stjernene!