NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Anbefalinger for forvaltning av landskapsvernområder: siste fokusgruppemøte i Stryn 6.-8. juni

By Gunnar Austrheim
Hjelle Hotell i Stryn. Foto: Hjelle Hotell
Hjelle Hotell i Stryn. Foto: Hjelle Hotell

I perioden 6.-8. juni 2011 samles fokusgruppen i prosjektet som består av representanter for brukerne fra alle fire undersøkelsesområdene. Formålet med denne workshopen, som er den siste av 3 i prosjektet, er å utvikle forslag til strategi og anbefalinger for en robust og bærekraftig forvaltning av landskapsvernområder.