NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Populær artikkel om børstemark i nordeuropeiske farvann

By Torkild Bakken

Litteratur er en viktig kilde for å holde seg orientert om fagfeltet en er interessert. Torleif Holthe publiserte i 1992 en oversikt over alle familier børstemark som er registert i nordeuropeiske farvann. Dette viser seg å være en nyttig oversikt, og den er åpenbart populær. Siden mars i år er den lastet ned over 200 ganger fra nettsidene til NTNU Vitenskapsmuseet.

Da NTNU Vitenskapsmsueet skulle legge om sine nettsider var en av de prioriterte oppgavene å gjøre tilgjengelig alle publikasjonen som er gitt ut. Det omfatter flere rapportserier, og det vitenskapelige tidsskriftet Gunneria.

En av disse utgivelsene er utgaven av Gunneria der Torleif Holthe i 1992 ga en oversikt over flerbørstemark som er funnet i noreudopeiske og arktiske farvann. Den gikk ikke i detaljer på arter, men beskrev hvor mange arter som er kjent i hver familie. I tillegg dokumenterte oversikten viktig og nyttig litteratur som kilder for oversikt over arter, bestemmelsesnøkler og genrell informasjon som hvor mange arter som er kjent fra hver familie i det geografiske området som omtales. Det var å gi en oversikt over god litteratur som var hensikten med oversikten.

Den sammenstillingen som er gjort er en nyttig kilde til relevant litteratur frem til utgivelsen i 1992. Etter at oversikten ble gitt ut er det publisert en rekke artikler i ulike grupper flerbørstemark. Disse er viktig å støtte seg til ved identifikasjon av børstemark i dag.  I tillegg til den nye litteraturen vil Holthes oversikt være en god kilde for generell basislitteratur og eldre bestemmelseslitteratur.

Under gjengir vi sammendraget til publikasjonen.

Lenke til Torleif Holtes oversikt over flerbørstemark i noreuropeisk og arktiske farvann.

Lenke til nettsiden med tidsskriftet Gunneria.

Holthe, T. 1992. Identification of Annelida Polychaeta from northern European and adjacent Arctic waters. Gunneria 66: 1-30.

116 papers necessary for the identification of polychaetous annelids from the North Sea and Scandinavian, Icelandic and the adjacent Arctic waters are listed. References are given for each of the 71 families that are known from European waters, and for each family brief comments are given regarding the approximate number of species present in the area, special problems with identification, and whether the taxa can be identified by means of the current literature.