NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Koala

By Solbjørg Merete Pedersen

Koala,pungbjørn (Phascolarctos cinereus)
Familie: Phascolartidae
Utbredelse: Sør- og østlige Australia
Føde: Blader på eukalyptustreet
Størrelse: ca 60 – 80 cm, 5-12 kg, opptil 85 cm lang. Hannen er størst.
Levealder: ca. 13-18 år
Formering: paringstid oktober – februar,1 unge hvert annet år

Koalaen er en bjørnelignende pungdyr som lever i eukalyptusskogene i Australia. Den har butt, rund hode, store ører, sort nese, askegrå til gulbrun pels og mangler hale. [ref]Pungdyr Store Norske Leksikon [/ref]

NTNU Vitenskapsmuseet

Føttene er korte med fem tær og skarpe klør. Klørne bruker den til å holde seg fast til grenene i eukalyptustrærne og til å forsvare seg med. [ref]koala fra Wikipedia [/ref] [ref] Amunds koalaside [/ref]

Koalaen tilbringer mesteparten av livet oppe i trærne hvor den finner alt den trenger for å livnære seg. Den er i hovedsak nattaktiv og kan sove opptil 18 timer om dagen. Koalaen drikker ingenting da den får all den fuktighet den trenger gjennom eukalyptusbladene.  Navnet Koala betyr “dyr som ikke drikker” på aboriginerspråket. Brølet fra Koalahannen kan høres på flere kilometers avstand.

En nyfødt koalaunge er både blind og hårløs, og ikke større enn en peanøtt. Straks etter fødselen kryper den opp i pungen til mora, suger seg fast til dievorten og blir der i 5 -7 måneder. Når ungen kommer ut av pungen klamrer den seg fast til morens rygg til den slipper taket ca 18 måneder gammel. [ref] Amunds koalaside [/ref]

Koalaen er en truet dyreart. Tidligere ble det drevet jakt på koalaen på grunn av den myke, tykke og verdifulle pelsen. Den er nå fredet.

Pungdyr (Marsupialia)
Pungdyrene omfatter pattedyrorden med18 ulike familier hvor bare forplatningsforholdene er felles. Det vil si at ungene fødes på et tidlig stadium og vokser og utvikler seg videre i moras pung. I pungen suger de seg fast til dievorten og blir der til de er så stor at de kan livnære seg selv. Pungdyrenes hovedutbredelse er I Australia, men finnes også i Tasmania, New Zealand og i Ny Guinea. [ref]Pungdyr Store Norske Leksikon[/ref] [references]