NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Fjellrev

By Jørgen Rosvold

Fjellreven (Alopex lagopus) finnes i utstillingen «Fra Noas ark til dobbel helix» og er et av rovdyrene i den norske faunaen. Eksemplaret som er stilt ut her ble påkjørt i Finse. Den er i vinterpels og av fargevarianten «hvitrev».

De fleste fjellrever er hvite om vinteren og mer brune om sommeren, men det finnes også noen mørkere individer som kalles «blårev» og som ikke skifter farge. Fjellreven er en relativt liten rev som vanligvis blir mellom 2,5 og 5 kg og lever hovedsakelig av smågnagere, fugl og kadavre [ref]Handlingsplan for fjellrev[/ref].

Fjellrev i vinterdrakt (Foto: Jørgen Rosvold. NTNU Vitenskapsmuseet)

Fjellreven hører hjemme i den norske faunanen i nordområdene og i fjellet. På verdensbasis finnes den omkring hele den nordlige halvkule i arktiske områder, men i Norge er fjellreven er en truet art og står på den norske rødlista [ref]Søk på Fjellrev i rødlistebasen til Artsdatbanken [/ref].

Du kan lese mer om fjellreven og om det norske prosjektet for å redde den på sidene til Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Her kan du også se bilder av fjellrev direkte fra avlsstasjonen ved Oppdal.

[references]