NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Soldatara

By Lise Mariann Alsli

Soldatara (ara militaris) er en relativt liten papegøye av arafamilien. Den er vanligvis 70-80 cm lang. Den har sterke farger der olivengrønn er den mest fremtredende.

Den fargerike soldataraen i Vitenskapsmuseets utstilling

De lange halefjærene er burgunderrøde og turkise. Hodet er svart og rødt med nakne partier. Nebbet er svart. Føttene er grå. [ref] Exotic birds.com, Military Macaw [/ref]

Soldataraen lever i Mexico og sentralamerikas subtropiske skoger hvor den livnærer seg av frø, nøtter, bær og frukt som den finner i tretoppene. [ref]Exotic birds.com, Military Macaw [/ref]

Soldataraens spredning. Bildet tatt fra den internasjonale rødlistens sider.

Soldataraen lever i store flokker på opptil 40 individer, men kan også leve i par eller små familier. Soldataraen hekker vanligvis fra januar til mars. Den legger da 4 egg og ruger i 26-28 dager.  [ref] Military Macaws [/ref]

Det er vanlig å anta at navnet soldatara kommer av at europeiske soldater var de første som tok med seg fuglene til Europa. [ref] Military Macaws [/ref]

I dag er soldataraen fremdeles brukt som kjæledyr, men i begrenset omfang da arten ligger i den internasjonale rødlisten over truede fuglearter. På grunn av utstrakt fangst og skoghogst blir soldataraens hekkeområde svært begrenset og livsgrunnlaget deres tynt. [ref] The IUCN Red List over Threatened Species; Ara Militaris[/ref]

[references]