NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Guro Jørgensen

By Guro Jørgensen

Jeg er utdannet arkeolog og jobber for tiden med et doktorgradsprosjekt om universitetsmuseenes rolle i samfunnet. Jeg synes det er viktig at forskningsresultater når ut til folk flest. Og jeg synes det er spennende når vitenskapelig kunnskap tas i bruk i nye sammenhenger – utenfor forskernes bastioner. Min forskning skal stille spørsmål ved hvordan vi forvalter vårt museumsansvar, hvorfor vi skal gjøre det og hvordan de gamle, støvete universitetsmuseene kan gjenvinne en ny og aktuell identitet i møtet med et medialisert samfunn.