NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Om toppbanneret

By Tove Eivindsen

Bildet i toppen er en steinøks og en usb-kabel, satt sammen slik at de skal ligne på en datamus. Tanken er at det skal illustrere hvordan vi trekker ut informasjon om gamle gjenstander og presenterer dem på en ny måte, på nett.

Steinøksa er fotografert av Per Fredriksen på NTNU Vitenskapsmuseet, og finnes i fotosamlingen. Skafthulløksa er fra yngre steinalder, cirka 5000 år gammel.

Usb-kabelen er fotografert av Paolo Ferla, som har delt bildet via Stock.XCHNG.

Mer om øksa, hentet fra gjenstandsdatabasen:

«Økse eller hammer af sten med skafthul, 7,5 cm. lang, 5 cm. tyk over skafthullet, indtil 2,5 cm. bred. De bredere sider hvælvede; disse synes slebne, medens smalsiderne kun er tilhakkede. Eggen ganske smal, næsten nebformet, nakken jevnt rundet. Hullet, som er boret fra begge sider, er kun 1 cm. i tverm. i midten, men yderst omtr. 2,5 cm., anbragt noget ovenfor midten. Eggen bærer præg af at være noget slidt. F. paa  Botngaarden i Bjugn (matr.nr. 1627000200000).»