NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Flerfagligt feltarbeid i Dividalen / Dieváidvuovdi

By Per Sjøgren
Drikkepause ved Dividalshytta
Drikkepause ved Dividalshytta

Årets fältarbete gick liksom fjolårets av stapeln i början av september. Detta är den perfekta tiden för fältarbete i Dividalen – nattfrosten har tagit kol på den värsta insektplågan, men lite av sommarens ljus och värme hänger fortfarande kvar i markerna. Att björken står i koppar och guld är en vacker bonus på toppen av det hela. Fältarbete gick i första hand ut på att komplettera tidigare undersökningar. Ett nytt koncept för i år var dock att vi i sann DYLAN-stil försökte samla olika fag i fält samtidigt. I och med detta brukades en del tid extra jämfört med vad varje enskilt hade brukat var för sig, men å andra sidan gav det upphov till en hel del nya idéer, infallsvinklar och förklaringar, samt inte minst en bättre helhetsförståelse av landskapet. Det är fantastiskt hur mycket spännande som döljer sig i ett landskap, bara man vet vad man skall titta efter. En liten «rapport» om fältarbetet är bifogas här i .pdf format:

Flerfagligt feltarbeid i Dividalen 2010 pdf