NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Nettskap 2.0

By Tove Eivindsen

Vitenwiki er et prosjekt hos NTNU Vitenskapsmuseet.

Prosjektet har blitt realisert takket være «Nettskap 2.0»-midler fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. I tillegg bruker NTNU Vitenskapsmuseet personalressurser fra bl.a. kommunikasjon, formidling, stipendiater og IKT.

På nettsiden sin beskriver departementet ordningen slik:

«Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) ønsker å legge til rette for at vi på best mulig måte utnytter de muligheter utvikling av tjenester og teknologi gir. Dette er avgjørende for å kunne nå de IKT-politiske målene om økt verdiskaping, fornying og demokratisk deltakelse. Derfor lyser vi nå ut prosjektmidler som skal bidra til å synliggjøre hvilket potensial som er knyttet til tjenesteutvikling og forretningsmodeller basert på såkalt web 2.0-teknologi – brukergenerert innhold. Vi har valgt å kalle utlysningen Nettskap 2.0.»

Her kan du se alle Nettskapvinnerne i 2010.