NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Baser og ressurser

By Tove Eivindsen

Her finner du en samling nettsider og baser, med mye informasjon om bl.a. arkeologi og biologi.

NTNU Vitenskapsmuseets nettside

Arkeologi og kulturhistorie

Biologi

 • Artsdatabankens baser, med inngang til:
  – Artskart
  – Rødlistebasen
  – Fremmedartsbasen
  – Artsobservasjoner
  – Naturtypebasen
  – Artsnavnebasen

Kartressurser

Andre