NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Utnyttelse av ressurser

By Hans K. Stenøien

Trøndertorvmose

Arters arvemateriale og molekylære forbindelser utnyttes i økende grad innen utvikling av nye medisiner. Det er ikke utenkelig at truede arter fra vår del av verden har biologiske sammensetninger som kan utnyttes medisinsk. Vi vet at slike forbindelser av og til bare er å finne i individer som har utviklet helt spesielle tilpasninger. ColdGene vil muliggjøre en slik utnyttelse fra arter som har gått tapt, samt arter der vev og DNA vanskelig kan innsamles enten på grunn av utilgjengelighet, eller på grunn av risiko forbundet med utnyttelse av utrydningstruede arter.