NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Gjeninnføring av arter

By Hans K. Stenøien

Alm

ColdGene vil gjøre det mulig å rekonstruere arter som har gått tapt fra norsk natur. Innsamlede frø fra karplanter og fragmenter fra moser som har dødd ut kan gjeninnføres til naturlige miljøforhold selv etter lang tids lagring. I fremtiden kan man kanskje rekonstruere utdødde dyr bare ved hjelp av dypfryste kroppsceller.

For de fleste dyr og andre typer organismer er det imidlertid vanskelig eller umulig å samle inn denne typen celler og vev. Det er likevel grunn til å håpe at man i overskuelig fremtid vil kunne være i stand til å rekonstruere individer basert på vanlige kroppsceller. ColdGene vil blant annet bestå av dypfryste, levende celler fra så mange arter som mulig i påvente av kloningsteknologi som muliggjør rekonstruksjon og forsøk på gjeninnføring av arter som har gått tapt.