Glimt fra samlingene

Dokument om dokument

By Gitte Høy-Petersen

Diplom Norges Dokumentarv

NTNU Vitenskapsmuseet mottok 8. februar 2012 et nytt dokument. Det er i seg selv ingen sensasjon, for det gjør vi hver dag; men dette var av et kaliber, som vi aldri tidligere har hatt i arkivene våres.

Avsenderen var «Den norske UNESCO-kommisjonen» med underadressen «Den norske komiteen for verdens dokumentarv». Det spesielle dokumentet vi mottok den dagen, var et diplom som forkynte at runeinnskriften på Kuli-steinen var tatt inn i «Norges dokumentarv» som registerets eldste dokument. Runeinnskriften var sommeren 2011 blitt nominert til «Norges dokumentarv» sammen med 70 andre dokumenter. For å oppnå det blå stemplet måtte dokumentene oppfylle kriterier som autensitet, om de var unike og uerstattelige, og om de ga unik dokumentasjon fra sin samtid. Med runeinnskriften:

Runeinnskriften på Kulisteinen. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.«Tore og Hallvard reiste denne steinen etter ….
tolv vintrar hadde kristendommen vori i Noreg»

oppfylte den alle kriterier. Innskriften er først og fremst nasjonen Norges dåpsattest, fordi det er første gang på norsk jord at navnet «Norge» nevnes. I tillegg er Kulisteinen et uerstattelig kulturminne og dokument, som rommer en kilde til forståelse av den tidlige nasjonsbygging, kristendommens rolle i denne prosessen og tidligere tiders samfunnsstruktur.

Med innføringen av Kulisteinens innskrift i «Norges dokumentarv» fulgte det ikke med store pengesummer som gevinst, men heder og ære. UNESCOs  mening med «Memory of the World»  –  som registeret betegnes på internasjonalt plan – er å dra dokumentarven frem i lyset slik at det blir fokus på uvurderlige dokumenter, som til vanlig ligger gjemt i arkiver verden over.

Kulisteinen kan ses i 2. etasje i Middelalderutstillingen i Suhmhuset.

Mer om:

Diplom Norges DokumentarvLegg igjen en kommentar