Glimt fra samlingene

Dette er et dyr!

By Anita Kaltenborn

….eller det er faktisk mange….

Hornera lichenoides (Linnaeus, 1758)
Hornera lichenoides (Linnaeus, 1758). Foto: K. Hårsaker

Bryozoa, eller mosdyr som det heter på norsk, er en dyregruppe som veldig få kjenner til. De fleste mosdyr er kolonidannende og de enkelte individene i kolonien er veldig små; rundt 0,5mm-1mm.  Utseendet på kolonien kan variere veldig fra art til art.   Det er ofte formen på ”husene” og sammensetningen av disse i kolonier man bruker til å artsbestemme dyrene. De aller fleste koloniene vokser på noe, enten som en skorpe eller som en liten busk og de finnes fra fjæra til de største dyp.


Finnes i vann

Alle artene innenfor denne gruppen er akvatiske (lever i vann) og de fleste kjente artene er marine. De er sammen med Phoronoida og Brachiopoda (som heter Armfotinger på norsk) de eneste dyregruppene som har lophopor; tentakler som er fylt med en ekte kroppshule og forsynt med rekker av flimmerhår. Med dem kan de lage små vannstrømmer som blant annet fører  mat inn i ”munnen”, og kanskje kommunisere med hverandre?

Mange arter

Dyregruppen består av veldig mange arter. Fossilt er det kjent omkring 15000 arter. Vi regner med at det finnes rundt 5000 nålevende arter, hvorav ca. 200 finnes i Skandinavia.

Mosdyrforsker

Immanuel Vigeland, sønnen til billedkunstneren Emanuel Vigeland (yngre bror av Gustav Vigeland), fikk et statsstipend som gjorde det mulig for ham å gjøre en formidabel innsats i alle de norske naturhistoriske museenes samlinger av mosdyr.

Mosdyr i Vitenskapsmuseets samlinger

På Vitenskapsmuseet i Trondheim finnes en samling på ca 12 850 objekter av mosdyr. Av disse er 6 850 bestemt av Imm. Vigeland til over 200 forskjellige arter. Dette dekker så og si alle artene vi har i Skandinavia. Hvis du vil du se flere bilder av mosdyr er disse sidene fine!

Bryozoa bestemt av Immanuel Vigeland i 1969
På denne lille steinen som er ca 4,5 x 2,5 cm fant Vigeland 10 ulike arter med mosdyr. Foto. K. Hårsaker
4 arter bryozoa bestemt av Immanuel Vigeland i 1969
På disse 2 steinene har Vigeland funnet 4 ulike arter. Her er det kanskje lettere å se? Foto. K. Hårsaker
Forstørret bilde av et skorpedannende mosdyr av slekten Schizomavella
Forstørret bilde av et skorpedannende mosdyr av slekten Schizomavella Foto. A.Kaltenborn
Forstørret bilde av Hornera lichenoides (Linnaeus, 1758)
Forstørret bilde av Hornera lichenoides (Linnaeus, 1758) samme objektet som over. Foto A.Kaltenborn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legg igjen en kommentar