Glimt fra samlingene

Kjempen som forsvant – gamle bein forteller ny historie

By Jørgen Rosvold

For 40-50.000 år siden vandret en kjempe rundt omkring i Norge som vi i dag ikke finner noe sted i verden. Få utdødde dyrearter har skapt så mye diskusjoner i forskermiljøer som mammuten. Døde den ut som følge av mennesket eller var det klimaendringer som førte til at de forsvant? Ny teknologi gjør oss nå i stand til å besvare mange flere uløste gåter om denne pelskledde elefanten.

En utdødd trønder?

I Norge har vi funnet en del bein av mammut, men i motsetning til de store mammutfunnene i Sibir og Nord-Amerika er det bare strøfunn av enkelte bein. For det meste dreier det seg om tenner og tannfragmenter, og alle funnene er så langt gjort på Østlandet i trange dalstrøk fra Gudbrandsdalen og nedover mot Jessheim. (Mer info om norske mammutfunn)

Denne spredningen av funn er nok mer en effekt av isbreenes bevegelser og bevaringsforhold siden siste istid enn et kart over hvor mammuten levde i Norge. I Sverige har det blitt funnet mammutbein helt nord til Østersund og Ramsele, så sannsynligvis har det også vandret mammut rundt omkring i områdene som senere skulle bli Trøndelag også.

Hvorfor forsvant de?

Kinntann fra mammut. For å få et bilde av størrelsen er den plassert sammen med en hel underkjeve fra storfe

Mammuter har vært til stede på jorda i mange hundre tusen år og har overlevd flere istider og mellomistider. Likevel skjedde det noe mot slutten av forrige istid for 10-15.000 år siden som gjorde at mammuten døde ut sammen med flere andre store pattedyr som ullhåret neshorn, kjempedovendyr og hulebjørn.

En ting som skiller denne etteristiden fra tidligere er spredningen av det moderne mennesket (Homo sapiens sapiens). Ny teknologi og det endrende klimaet gjorde oss i stand til å erobre ny deler av verden på denne tiden, blant annet Nord-Amerika. Flere forskere argumenterer derfor for at mennesker var grunnen til at de ble utryddet, blandt annet på grunn av jakt. Andre mener derimot at klimaet endret seg på en slik måte at mammuten ble utkonkurrert av andre arter, eller døde på grunn av sykdommer. Det faktum at klimaendringene skjedde mer eller mindre samtidig med innvandringen av mennesker gjør det derimot vanskelig å fastslå hvilken faktor som var avgjørende. (Les mer om mammut-debatten her og her)

Både klimaendringer og mennesker har nok påvirket mammuten på ulike måter og kanskje var det en kombinasjon av dette som forårsaket slutten for mammutens tid på jorda. I Europa er de yngste mammutfunnene omkring 14.000 år gamle og for omkring 10.000 år siden var mammuten forsvunnet fra det meste av verden. Noen isolerte bestander overlevde likevel som dvergformer helt fram til for omkring 4.000 år siden, som på Wrangeløya og Channel Islands. Ved å studere hvordan mammuten og andre forhistoriske dyrearter ble utdryddet kan det kanskje bidra til å bedre forstå hva som forårsaker dagens utryddelser av dyrearter.

Overarmsbein fra mammut

Ny viten fra gamle bein

Selv om årsaken til hvorfor mammuten forsvant fra jorda er omdiskutert, så vet vi veldig mye om biologien til mammut. Faktisk vet vi mer om denne arten som døde ut lenge før den moderne vitenskapen enn vi vet om mange nålevende dyrearter, spesielt gjelder dette dyr i havet. Nye molekylære metoder har gjort oss i stand til å utforske rester av dyr på en mye mer detaljert måte enn tidligere.

Der vi før bare var i stand til å kartfeste funn og kanskje bestemme alderen på dem, har vi nå kommet så langt at vi kan finne ut hvor dyret har oppholdt seg, om det har forflyttet seg fra der hvor det ble født, hva det har spist, hvordan miljøet var der det levde og vi kan til og med hente ut DNA fra mange tusen år gamle bein.

På den måten er forskere nå i ferd med å finne ut mye nytt om mammutens liv og historie. Vandringsmønster og diett har blitt gjenskapt. Vi kan undersøke om dette har endret seg som følge av klimaendringer og om dette har skapt problemer for mammuten. En har funnet ut at mammuten ikke bare fantes i den kjente mørke fargen men at det også fantes en blond variant. Vi kan spore endringer i bestandsstørrelse gjennom å se på endringer i genetisk variasjon, og gjennom dette kan vi kanskje etter hvert greie å besvare hvorfor mammutene forsvant. Faktisk har vi greid å gjenskape hele arvestoffet til mammuten og enkelte forskere mener at vi kan klare å gjenskape den gjennom kloning innen få år! Om dette er ønskelig eller ikke er derimot diskutabelt. (Mer om gjenfødelse av utdødde dyr)

Se videoen her:Legg igjen en kommentar