Coldgene samlingen er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU-Vitenskapsmuseet og HUNT biobank. Vitenskapsmuseet vil ha ansvar for selve innsamlingen av arter, mens HUNT biobank står for bearbeiding og oppbevaring av biologisk materiale. Det er også etablert et samarbeid med Artsdatabanken når det gjelder formidling av kunnskap om de truede artene som inngår i samlingen.

Som forvaltere av landets største naturvitenskapelige samlinger bør dette være et viktig fremtidig innsatsområde for biologiske fagmiljøer ved de norske universitetsmuseene. Det er derfor ønskelig at også andre universitetsmuseer i Norge vil delta i dette samarbeidet og bidrar med sin kompetanse.