Polychaeta – flerbørstemark

Workshop – vi oppdager nye flerbørstemark

By Torkild Bakken

Den årlige samlingen med prosjektdeltakere og spesialister for å kartlegge ny og spennende diversitet av flerbørstemark ble en suksess. Nye arter finner vi flere av og gamle kjenninger vi ikke har kunnskap om dukker opp. Gamle kjenninger vi har kunnskap om er også et tema, men har vi egentlig kunnskap om de vanlige artene?

Denne flotte påfuglmarken har fått sikker identifisering. Foto: Katrine Kongshavn/Universitetsmuseet i Bergen.
Denne flotte påfuglmarken har fått sikker identifisering. Foto: Katrine Kongshavn/Universitetsmuseet i Bergen.

I alt 11 deltakere fra fem land var samlet i laboratoriet til Universitetsmuseet i Bergen i en uke for å studere flerbørstemark i forbindelse med prosjektet «Diversitet av flerbørstemark i Norskehavet – fra kyst til dyphav». En imponerende innsats ble lagt ned, i hvert fall er vi fornøyd selv, med flere hundre oppføringer i databasen bare underveis i arbeidet. Nesten tre prøvebrett (vevsprøve fra 248 individer) fra 154 arter ble gjort klar til DNA barcoding i løpet av uka. Dette blir gjennomført som en del av NorBOL.

En ukes tid med sortering av individer til familienivå gjenstår før spesialistene kan slippes løs på individene. Trinn 1 i prosessen med å behandle materialet er unnagjort i felt med vasking av prøver og fiksering. Trinn 2 består i å plukke dyr til glass med hovedgrupper fra gjenværende sediment i prøven. Prøven er her klar for trinn 3. Trinn 4 vil typisk være der en spesialist kommer inn for å identifisere til art. Foto: Torkild Bakken
En ukes tid med sortering av individer til familienivå gjenstår før spesialistene kan slippes løs på individene. Trinn 1 i prosessen med å behandle materialet er unnagjort i felt med vasking av prøver og fiksering. Trinn 2 består i å plukke dyr til glass med hovedgrupper fra gjenværende sediment i prøven. Prøven er her klar for trinn 3. Trinn 4 vil typisk være der en spesialist kommer inn for å identifisere til art. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Det er mye materiale som skal gås gjennom. Hovedkilden til materiale er MAREANO-prosjektet som samler inn store mengde bunnprøver flerbørstemark kan sorteres fra. Dette er svært tidkrevende da sorteringen går i flere omganger, før det konkrete materialet er tilgjengelig for spesialister. I tillegg til materialet fra MAREANO er det gjort flere innsamlinger langs kysten av Universitetsmuseet i Bergen, NIVA og NTNU Vitenskapsmuseet det siste året som er tilgjengelig på workshop’en.

Eivind Oug er i ferd med å avdekke en ny art for Norge. Foto: Torkild Bakken
Eivind Oug er i ferd med å avdekke en ny art for Norge. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Hva var det med de vanlige artene? De må vi ikke glemme, for her er det også mulig å oppdage større diversitet enn det vi har oversikt over. En mulighet til det er faktisk å oppdage morfologiske forskjeller på arter i nært slektskap med de mest kjente og vanlige artene. Mange av dem er så vanlige at vi kanskje ikke har sett godt nok etter. Fjæremark (Arenicola marina) er et eksempel på en slik art. En annen mulighet er å finne kryptiske arter. Arter vi ikke kan se morfologiske forskjeller på, men som har store genetiske forskjeller. I dette prosjektet samarbeider vi nært med Arne Nygren og hans prosjekt om kryptiske arter blant våre vanligste arter (Kryptiske arter av flerbørstemark i norske farvann). Også det prosjektet er støttet av Artsprosjektet. De to prosjektene er nærmest integrert i hverandre, og vi samarbeider tett.

Om fjæremarken egentlig består av mer enn en art, ja det gjenstår å se.

En gammel kjenning, men en vi ikke har kunnskap om. Endelig nok materiale! Med tegning avsløres nødvendige detaljer. Foto: Torkild Bakken
En gammel kjenning, men en vi ikke har kunnskap om. Endelig nok materiale! Med tegning avsløres nødvendige detaljer. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Se flere bilder og stemningsrapport i bloggen til Universitetsmuseet i Bergen, på norsk og engelsk.

 

Deltakerne var fornøyd med å kunne sitte i fred og ro og studere børstemark en hel uke! Foto: Endre Willassen/Universitetsmuseet i Bergen
Deltakerne var fornøyd med å kunne sitte i fred og ro og studere børstemark en hel uke! Foto: Endre Willassen/Universitetsmuseet i Bergen