Polychaeta – flerbørstemark

Nicomache lokii – en ny art Maldanidae fra geotermiske områder i Norskehavet

By Torkild Bakken

Geotermiske områder på dypt vann er kanskje mest kjent fra andre hav enn vår egne nærområder. Disse områdene er kjent for å være spesielle habitater som inneholder et stort antall arter vi ikke finner andre steder. Når slike områder oppdages i Norskehavet er det spesielt interessant å se om disse også inneholder særegne arter. Flerbørstemark i gruppa Maldanidae er mest kjent for å leve nedgravd i bløtbunn. Den nye arten som er funnet her, Nicomache lokii, er derimot en viktig bygger av fysisk struktur i habitatet den lever i.

De siste årene har Senter for Geobiologi ved Universitetet i Bergen drevet undersøkelser av geotermiske bunnhabitater langs midthavsryggen mellom Island og Svalbard. Flere typer geotermiske habitater er funnet og kartlagt. Disse viser seg å inneholde mange arter som er spesielt tilpasset habitatene. Ved en lokalitet ble det gjort funn av store mengder av en børstemark – en maldanid som viste seg å være en ny art for vitenskapen. Lokaliteten har fått navnet Lokeslottet etter guden Loke fra norrøn mytologi. Lokeslottet ligger på 2350 m dyp på Mohn-ryggen nord for Jan Mayen.

Nicomache lokii, en ny art og representant for vent fauna i Norskehavet. Foto: Jon A. Kongsrud, Universitetsmuseet i Bergen.

Den nye maldaniden har fått navnet Nicomache lokii, etter stedet den er funnet. Dette er en art som er spesielt tilpasset det svovelrike habitatet. Den viser seg også å være en viktig strukturbygger. De opptil 20 cm lange rørene marken lever i bygger den fysiske strukturen i habitatet. Det betyr igjen at den bygger viktige leveområder for andre arter, og den kan derfor kalles en nøkkelart i dette systemet. Den nye arten er beskrevet av Jon Anders Kongsrud fra Universitetsmuseet i Bergen, og Hans Tore Rapp fra Senter for Geobiologi.

Nicomache lokii lever av å beite på bakteriematter av svovelbakterier omkring rørene. Artikkelen dokumenterer bakterier i tarmen som omsetter svovelbakteriene. Det er derfor tydelig at arten er tilpasset det spesielle habitatet.

 

Referanser:

Kongsrud JA, Rapp HT. 2012. Nicomache (Loxochona) lokii sp. nov. (Annelida: Polychaeta: Maldanidae) from the Loki’s Castle vent field: an important structure builder in an Arctic vent system. Polar Biology 35: 161-170. DOI: 10.1007/s00300-011-1048-4

Pedersen RB, Rapp HT, Thorseth IH, Lilley MD, Barriga F, Baumberger T, Flesland K, Fonseca R, Fruh-Green GL, Jorgensen SL. 2010. Discovery of a black smoker vent field and vent fauna at the Arctic Mid-Ocean Ridge. Nature Communications 1: 126. DOI: 10.1038/ncomms1124

 Kommentarer