NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Truede arter får evig liv

By Hans K. Stenøien

Isbjørn ursus-maritimus copyright biopix.dk

Tap av biologisk mangfold er én av vår tids største utfordringer. NTNU-Vitenskapsmuseet i Trondheim oppretter nå en DNA og vevsprøvesamling for truede arter i Norge. Dette vil gi unik informasjon om de mest sårbare delene av norsk natur. Dette åpner også opp for fremtidig gjeninnføring av arter som har blitt utryddet.

Utryddelse av arter og tap av biologisk mangfold skjer med katastrofalt omfang verden over. Det er sannsynlig at arter vil bli utryddet også fra norsk og skandinavisk natur i tiårene som kommer. Noen få utrydningstruede arter finnes bare her, og hvis slike arter dør ut så er de dermed tapt for verden. Mange andre arter representerer spesielle genetiske tilpasninger til norske og nordeuropeiske miljøforhold, og slike økotyper vil heller ikke finnes andre steder på kloden.

NTNU-Vitenskapsmuseet oppretter nå en samling av DNA og vevsprøver fra alle truede arter i Norge. Denne går under navnet ColdGene (”Collection of genetic resources from threatened species in Norway”), og selve samlingen er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU-Vitenskapsmuseet og HUNT biobank.

Samlingen vil øke vår kunnskap om truede arters biologi siden slik informasjon ligger lagret i artenes arvemateriale og celle sammensetning. Samlingen og informasjonen som ligger lagret i den vil være tilgjengelig for alle kommende generasjoner.