Hans K. Stenøien

Hans K. Stenøien, professor
Leder for ColdGene NTNU Vitenskapsmuseet

Kristian Hveem

Kristian Hveem , professor
Leder for HUNT biobank, NTNU

Aagaard

Kaare Aagaard, førsteamanuensis
Ansvarlig for insekter NTNU Vitenskapsmuseet

Torkild

Torkild Bakken, førsteamanuensis
Ansvarlig for marine invertebrater NTNU Vitenskapsmuseet

Renate Bardal

Renate Bardal, avdelingsingeniør
Molekylært arbeid på ColdGene NTNU Vitenskapsmuseet

Dag Dolmen

Dag Dolmen,førsteamanuensis
Ansvarlig for krypdyr og amfibier NTNU Vitenskapsmuseet

Torbjørn Ekrem

Torbjørn Ekrem, førsteamanuensis
Ansvarlig for insekter NTNU Vitenskapsmuseet

Eli F

Eli Fremstad, førsteamanuensis
Ansvarlig for karplanter NTNU Vitenskapsmuseet

Kristian Hassel

Kristian Hassel, førsteamanuensis
Ansvarlig for moser NTNU Vitenskapsmuseet

Rossana-Segreto

Rossana Segreto, ingeniør
Molekylært arbeid på ColdGene NTNU Vitenskapsmuseet

pgt2

Per Gustav Thingstad, forsker
Ansvarlig for pattedyr og fugler NTNU Vitenskapsmuseet