NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Mange norske bidrag på internasjonal konferanse om børstemark

By Torkild Bakken

Internasjonale konferanser er et samlested for forskere for å dele kunnskap og ny viten om et forskningsfelt. Så også når det gjelder børstemark, og «The 11th International Polychaete Conference» som ble arrangert i Sydney, Australia i starten av august er en slik konferanse. I alt 149 deltakere fra 26 land deltok. Denne gangen også med rekordstor deltakelse fra Norge med hele sju delegater.

Glade norske deltakere på den internasjonale børstemarkkonferansen i Sydney. Foto: Narell Hall.

Tema for konferansen er flerbørstemark generelt, og bidragene kan derfor være fra alle forskningsfelt. Foredrag og postere om taksonomi, systematikk, faunistikk, biogeografi, økologi, fysiologi, toksikologi og morfologi var representert.

Ikke mindre enn sju representanter registrert fra Norge deltok. Det er ny rekord, og ble faktisk lagt merke til. Bidragene vi stilte med ble dermed også mange. Til sammen tre foredrag og fem postere var med der de norske var blant forfatterne. I stor grad var disse innenfor temaene systematikk, taksonomi, faunistikk og biogeografi.

Resultater og aktivitet fra de siste årenes aktiviteter var blant det som ble presentert. Blant annet prosjekter gjennomført med støtte fra Norsk dypvannsprogram og Artsprosjektet (Artsdatabanken). Noe av dette vil om ikke lenge bli sendt inn som manuskripter til vitenskapelige tidsskrift.

Aktivitet fra flere aktuelle prosjekter var blant det som ble presentert. Et av disse er i stor grad basert på materiale fra MAREANO, men flere bidrag inneholder innsamlet materiale fra MAREANO-prosjektet. Tilsammen to foredrag og tre postere inkluderte materiale fra dette prosjektet. Et av foredragene presenterte også MAREANO-prosjektet spesielt, og la i den forbindelse vekt på prosjektet vi har startet opp i år. Flere fattet interesse for prosjektet og ønsket å bidra med sin spesialistkompetanse. Det betyr at det kan bli et større internasjonalt bidrag på dette prosjektet i løpet av de neste tre årene.

Lenke til nettsidene til «The 11th International Polychaete Conference»

 

Logo of the 11th International Polychaete Conference