NTNU Vitenskapsmuseets blogger

16. desember: Gullmose!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Hva er vel jul uten gull og glitter? Gullmose Tomentypnum nitens må med!

Dette er en art som vokser på rikmyrer. Den er gyldenbrun med spisse, rette blader og er veldig forgreinet.

Gullmose, selvfølgelig. Foto: K. Hassel

Litt statistikk fra artsdatabankens artskart:

Institusjon Prosent Antall objekt
NTNU-Vitenskapsmuseet 95 379
Naturhistorisk Museum – UiO 2 10
Universitetsmuseet i Bergen, UiB 0 3
BioFokus 0 3
GBIF-noder utenfor Norge 0 2

NTNU Vitenskapsmuseet har vært veldig ivrige til å samle denne arten. I databasene her er det registrert i underkant av 600 innsamlinger, 217 er fra Svalbard. I tillegg til Norge (også Jan Mayen) har arten blitt samlet i Canada, USA, Kina, Island, Sverige, Danmark og Grønland, Tyskland og Estland. Dette er en såkalt sirkumboreal art, fordi den finnes rundt hele den nordlige halvkule.