NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Kartlegging av børstemark samlet inn av MAREANO

By Torkild Bakken

Et nytt prosjekt der kartlegging av flerbørstemark i et omfattende materiale samlet inn gjennom MAREANO-prosjektet starter opp i 2013. Vi har fått tildelt midler fra Artsprosjektet der arter som er vanskelig å identifisere får et spesielt fokus.

Phyllodoce sp. Foto: Katrine Kongshavn, Universitetsmuseet i Bergen, UiB.

Prosjektet vil ha fokus på diversitet av børstemark i det geografiske området MAREANO samler inn bunnprøver. Dette er i hovedsak Nordland og Troms, men kysten av Finnmark er delvis dekket, samt Barentshavet og Møre. Materialet dekker områder fra grunt vann langs kysten til de dype områdene ned mot 3500 m dyp i Norskehavet.

En del av artsgruppene er vanskelig å identifisere, blant annet fordi det viser seg å være større diversitet i området enn det vi har hatt kunnskap om tidligere. Dette blir derfor et spennende materiale å ta fatt på. Det vil bli foretatt flere innsamlinger i prosjektperioden.

Prosjektet har oppstart i februar 2013 og løper ut 2015. Mer informasjon kommer når prosjektet er i gang.

 

Lenke til nyhet på MAREANO sine nettsider.

Lenke til Artsprosjektet sine nettsider.