NTNU Vitenskapsmuseets blogger

GAGA!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Ja, Lady Gaga! Jeg må bare gjøre et unntak. Dette handler nemlig ikke om moser, men bregner. Jeg har tre gode grunner til å nevne bregner allikevel. For det første er de sporeproduserende akkurat som moser (ingen frø), ordet gametofytt ble nevnt i artikkelen jeg skal omtale og de har en veldig bra moselab på samme institutt som snart omtalte bregnelab.

Altså: ved bregnelaben på Institutt for biologi ved Duke University i Durham, North Carolina (USA) har de nettopp oppkalt en helt slekt med bregner etter Lady Gaga. Ikke bare en art, men hele 19 arter har nå det vitenskapelige slektsnavnet Gaga. Forskningsgruppen ved Duke liker Lady Gaga og ville oppkalle slekten etter  artisten p.g.a. hennes forsvar av likeverd og individuelle uttrykk. Da de begynte å kikke nærmere på artene i denne gruppen viste det seg at alt tydet på at dette var et veldig godt valg.

1) En DNA-sekvens som skiller dem fra andre bregner er nettopp «GAGA»

2) Gametofytten til artene ligner på et at Lady Gagas antrekk

3) Et nyutsprunget bregneblad ligner på klohilsenen Lady Gaga bruker når hun møter fansen sin

Slående likhet! Foto: http://today.duke.edu/2012/10/gagafern

Moroa stopper ikke der, for to nybeskrevnte arter i slekten har fått navnene Gaga garmanotta og Gaga monstraparva. Førstnevnte har dermed fått dobbel dose Gaga med både artistnavnet og hennes etternavn, Garmanotta. Monstraparva betyr monsterliten og Gaga monstraparva er dermed oppkalt etter Lady Gagas fans som hun kaller little monsters!

Her kan du se intervju med bregnelablederen: