NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Kongsvoll fjellhage!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

I Kongsvoll fjellhage på Dovre begynner blomstringen å ta slutt for i år, men fortvil ikke dersom du hadde tenkt deg dit i nærmeste fremtid. Nå har også mose og lav blitt skiltet, og de holder seg jo fine mye lengre en karplanter. Fjellhagen ligger ca. 900 moh og innholder selvfølgelig fjellplanter. Her blir ca. 250 ulike karplantearter skiltet hver eneste sommer og de siste to årene har også en del mose, lav og sopp fått en merkelapp. Disse utgjør tilsammen omtrent 100 arter. Drivdalen er i ferd med å gro igjen av bjørk, men i hagen ryddes det iherdig for å gi åpne habitater til konkurransesvake fjellarter. Mange av artene opptrer naturlig i hagen. Det vil si at de fleste har kommet dit av seg selv, noe som gjør at driveren av hagen må flytte rundt på skiltene etter hvert som artene spretter opp av bakken. Det må allikevel plantes inn noe fra området rundt ved behov.

I fjellhagen kan du også lære mer om mose. Her er gåsefotskjeggmose, ganske lett art, litt vanskelig navn. Bilde: M. O. Kyrkjeeide

Om du gjerne vil se fjellhagen i full blomst så prøv igjen neste sommer. Hagen er vel verdt et besøk og gir en fin anledning til å strekke på beina på lange kjøreturer.

Og når du er lei av planter (...), så kan du jo nyte utsikten fra hagen. Bilde: M. O. Kyrkjeeide