NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Blant fiskebein og dyreknokler

By Guro Jørgensen

I dag har vi vært arkeologer. Vi har gravd i jord fra bygrunnen i Trondheim, som arkeologer aldri rakk å grave i før den måtte fjernes. Jorda inneholder både middelalderfunn og nyere tids ting –  som aldri har vært funnet før!

En arkeolog må være tålmodig. Det kan ta tid å grave fram funnene, og de må vaskes og sorteres og beskrives etterpå. Og det er ikke slett ikke hver dag man finner gull! Men vi fant blant annet husdyrbein og husdyrtenner, mange ryggvirvler fra fisk, elggevir, glasert keramikk, glass, steingods med blått mønster, jernnagler, trønderkeramikk og to små biter av en krittpipe.

I tillegg viste Grete Irene fram ekte arkeologiske funn fra både steinalder, bronsealder, jernalder og vikingtid.