NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Skogbunnens glitter!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

En av de vanligste artene vi har i Norge er Hylocomium splendes. Hylo kommer av det latinske ordet hyle som betyr skog og mnium er latinsk for mose. At det ble mium istedenfor mnium kan skyldes noe så enkelt som en trykkfeil da denne arten ble beskrevet som ny for vitenskapen. Artsepitelet til denne arten er splendens, som betyr glinsende på norsk. Altså er dette en glinsende skogsmose og den heter faktisk glittering wood-moss på engelsk. På norsk derimot har den fått navnet etasjemose. Det høres hverken glinsende eller skogsaktig ut, men er allikevel veldig beskrivende for arten. Den vokser nemlig i etasjer. Nye årsskudd vokser ut fra fjorårets og det dannes dermed etasjer med det yngste skuddet på toppen. Andre gode kjennetegn for arten er den røde stengelen, dobbel forgreining og at den (ikke overraskende) er glinsede, lys grønn.

Estasjemose vokser i etasjer og en vekstsesong utgjør en etasje. Foto: K. Hassel.

Etasjemose er en veldig vanlig art å finne på skogsbunnen i boreale skoger. Den finnes i hele Norge og rundt hele den nordlige halvkule. I tillegg finnes den på den sørlige halvkule i Øst-Afrika, Kina, Australia og New Zealand.

På NTNU Vitenskapsmuseet er det nå en masterstudent som jobber med denne arten. Hun har ekstrahert DNA fra materiale samlet fra lokaliteter i hele utbredelsesområdet og skal blant annet finne ut hvordan genetisk variasjon er strukturert og hvordan slektskapsforholdene er mellom populasjonene.