NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Norsk amatør ble verdenskjent for viktig kalkalgesamling

By Gry Gustavsen Bakke
Portrett av Foslie. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.
Portrett av Foslie. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.

Mikael Heggelund Foslie ble født 21. oktober i 1855 i Borge (nå Vestvågøy) i Lofoten. Han døde 9. november i 1909 i Trondheim. Som ung gutt hadde Foslie stor interesse for naturhistorie.

Han samlet planter og dyr, og han hadde en stor samling av fugleegg som han selv hadde bestemt. Han ble spesielt opptatt av å studere havalger. Samtidig som han holdt på med sine botaniske undersøkelser utdannet han seg som telegrafist. Han jobbet som telegrafist fra 1874 til 1885, først i Lofoten og deretter i Kristiania.

Stor vitenskapelig produksjon

I løpet av årene som telegrafist mottok Foslie flere ganger statsstipend for å gjøre innsamlinger av alger langs kysten av Norge. Han gjorde også studiereiser til Sverige, Danmark og Storbritannia. I 1881 kom hans første vitenskapelige avhandling, ”Om nogle nye arktiske Havalger”.

Fra 1885 til 1892 var Foslie konservator ved Tromsø museum og fra 1892 til han døde var han konservator ved museet i Trondheim. Fra midten av 1890-årene var nesten alle hans vitenskapelige avhandlinger om kalkalger. Etter at han kom til Trondheim publiserte han ca. 60 avhandlinger, og i 1895 kom det en stor avhandling over samtlige norske arter av kalkalger.

Internasjonalt ry

Foslie gjorde enda flere reiser både innenlands og utenlands for å komme i kontakt med kolleger, gjøre innsamlinger og studere samlinger. Han bearbeidet og klassifiserte også tilsendt materiale. Han beskrev svært mange nye arter for vitenskapen. Han begynte å jobbe med et stort verk over kalkalgene, men han rakk ikke å fullføre det før han døde. Verket ble utgitt 20 år senere under tittelen ”Contributions to a monograph of the Lithothamnia”. Foslie ble en vitenskapelig fagmann og spesialist som det stod ry av, også langt utenfor landets grenser. 

Viktig typesamling

Kalkalgesamlingen til Foslie oppbevares ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Samlingen består av 3880 innsamlinger. Samlingen er den største typesamlingen av kalkalger i verden. En type er i biologisk nomenklatur grunnlaget for beskrivelsen av en art, underart etc.

Kalkalge fra samlingen. Foto: J. Freire.
Kalkalge fra samlingen. Foto: J. Freire.

Foslies egne innsamlinger utgjør mindre enn 20 % av samlingen. Hoveddelen av innsamlingene kommer fra andre institusjoner og museer, fra kolleger eller fra vitenskapelige reiser og ekspedisjoner i både polare og tropiske områder.

Også fra Darwin

Det største antallet innsmalinger kommer fra en hollandsk ekspedisjon til Nederlandsk India (dagens Indonesia og Ny-Guinea) i 1899-1900, ”Siboga”-ekspedisjonen. Samlingen har også to innsamlinger fra selveste Charles Darwin. Darwin samlet disse da han var med forskningsskipet HMS Beagle til Bahia i Brasil.

Kalkalgesamlingen til Foslie er fortsatt av meget stor interesse, særlig blant forskere som jobber med systematiske studier av kalkalger. En fullstendig katalog over samlingen ble publisert i 2005.